Demokratik De¿erler E¿itimi

Democratic Values Education. Paperback. Sprache: Türkisch.
kartoniert , 416 Seiten
ISBN 6202094036
EAN 9786202094030
Veröffentlicht Februar 2018
Verlag/Hersteller LAP Lambert Academic Publishing
71,90 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 5-7 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Demokratik ve mutlu bir toplumun gelece-i için gerçekle-tirilecek bir çädä e-itim; insan-n- her-eyden önce demokratik ve adaletli bir toplumun sayg-n ve onurlu üyeleri olabilmeleri için e-itmelidir. Demokratik çädä bir e-itim sistemi, insan-n- birbiriyle yar--t-ran de-il, onun özgün bir karakter olarak toplumda var olabilmesine katk- veren; kaliteli bir yäam-n ne oldu-unu ö-reten; akl- dü-ünmek ve sorgulamak için e-iten; çabayla ortaya konulan- de-erli k-lan; insan merkezli, bilgili, bilinçli, cesur, sayg-l-, derin anlayan ve daima gerçeklerden yana taraf olan, adaletli; ülkesi ve insanl-k için bar--ç-l dü-leri ve soylu amaçlar- olan; tüm bunlarla insanl-k onurunu dik tutarak gönüllerde sayg- uyand-ran ve bir gün buna rämen dünya ve insanl-k dara dü-tü-ünde, ben elimden geleni yapt-m diyebilen çädä bireyleri yeti-tiren özellikler tä-mal-d-r. Çok say-da bilim insan-n-n katk-da bulundu-u ve çok yönlü olarak -Demokratik De-erler E-itimi-nin ele al-nd--- bu kitab-n, konu kapsam-ndaki bilimsel çal--malara kaynak olu-turmas-n-, uluslar ve farkl- kültürler aras-nda bar--- sälamaya, demokratik ve adaletli mutlu toplumlar olu-turmaya az da olsa katk- vermesi temenni edilmektedir.

Das könnte Sie auch interessieren

Sofort lieferbar
15,99
Sofort lieferbar
11,99
Sofort lieferbar
16,99
Sofort lieferbar
11,99
Lieferbar innerhalb von 2 Wochen
13,99
Sofort lieferbar
9,99
Sofort lieferbar
9,99
Lieferbar innerhalb von 1-2 Wochen
11,99
Sofort lieferbar
14,99