Anna Bruska

Zachowania problemowe w¿ród m¿odzie¿y

'Akademische Schriftenreihe Bd. V334617'. 1. Auflage. Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert
Teilen:
» Ihre Kaufoptionen
47,95
Auf den Merkzettel

Bachelor Thesis from the year 2016 in the subject Pedagogy - General, grade: 4,0, Kazimierz Wielki University (Institute of Psychology and Pedagogy), language: Polish, abstract: W niniejszej pracy dyplomowej przedstawia si- poj-cie zachowania problemowego i inne proponowane przez naukowców terminy. Szczegó-owo opisuje si- poj-cia, objawy, przyczyny i skutki wybranych zachowä problemowych - agresji i autoagresji wraz z przyk-adowymi wynikami badä. Porusza si- równie- kwesti- mo-liwo-ci ograniczenia stosowania tych-e zachowä oraz szeroko rozumian- profilaktyk-. Znaczn- cz--- pracy zajmuj- jednak wyniki badä przeprowadzonych w-ród s-pole-skiej m-odzie-y Gimnazjum nr 1 w S-pólnie Kraje-skim na temat ich opinii dotycz-cej omawianych w rozdziale teoretycznym zachowä agresywnych i autoagresywnych.
O zachowaniu i zachowaniu si- mówi si- wsz-dzie, cz-sto jednak maj-c na my-li ich negatywny aspekt. Dzisiejsze czasy oferuj- wachlarz mo-liwo-ci, jednak nie s- one skupione jedynie na czynieniu dobra. Tak jak czasy si- zmieniaj-, zmienia si- tak-e mentalno-- ludzi, a przede wszystkim osób m-odych, dla których to okres gimnazjum jest wänym, je-li nie najwäniejszym etapem ich rozwoju, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. To w-änie na tym etapie -ycia m-ody cz-owiek smakuje, czym jest pierwsza przyjä-, pierwsza mi-o--, czy pierwsza poräka. Czasami nawet b-ahe problemy staj- si- w wizji osoby m-odej czym- trudnym, nie do pokonania. Bez pomocy w-äciwych osób mo-e on straci- pomys- na siebie i poszukä innych, pozornie "ciekawszych" odpowiedników dobrej rozrywki i "idealnych" pomys-ów na szybkie i skuteczne rozwi-zanie problemów. Adolescent ucieka wtedy do zachowä agresywnych i nierzadko autoagresywnych. Ch-- zrozumienia przyczyn podejmowania takich, a nie innych zachowä problemowych oraz toku my-lenia m-odego cz-owieka wraz z jego opini- na temat wybranych zachowä agresywnych i autoagresywnych sk-oni-a mnie do wybrania w-änie takiego, a nie innego tematu pracy.

ISBN 3668242976
EAN 9783668242975
Seiten 96 Seiten
Veröffentlicht Juli 2016
Verlag/Hersteller GRIN Verlag
Autor Anna Bruska

Was bedeutet Click&Collect?
Sie wählen online einen Artikel aus und können diesen ganz bequem in der Buchhandlung abholen und bezahlen.

Wie funktioniert Click&Collect EXPRESS?
In der Buchhandlung vorrätige Artikel können Sie kostenfrei und ohne Registrierung sofort reservieren. Nachdem Sie die Reservierungsbestätigung erhalten haben, steht der Artikel direkt zur Abholung bereit.

Wie funktioniert Click&Collect (*mit über Nacht-Express)?
Ist ein Artikel nicht in der Buchhandlung vorrätig, liefern wir Ihre Bestellung über Nacht bequem und kostenfrei in Ihre Lieblingsbuchhandlung. Nach Eintreffen der Lieferung entscheiden Sie selbst, wann Sie den Artikel in der Buchhandlung abholen.

*Wenn Sie einen oder mehrere unserer über 1 Mio. sofort-lieferbaren Artikel Wochentags bis 15 Uhr bestellen (Uhrzeit variiert je ausgewählter Lieblingsbuchhandlung), liefern wir diese am Vormittag des darauffolgenden Werktages (Mo. - Sa. , außer an Feiertagen) in die von Ihnen ausgewählte Partnerbuchhandlung aus. Nach Eintreffen der Lieferung entscheiden Sie selbst, wann Sie den Artikel in der Buchhandlung abholen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Das könnte Sie auch interessieren