Astrid Olsson

Kuchnia przyjazna dla skóry - neurodermia

Pyszne przepisy na ¿wiadom¿ diet¿, która pomo¿e z¿agodzi¿ chorob¿ skóry. HC gerader Rücken kaschiert. Sprache: Polnisch.
gebunden, 80 Seiten
ISBN 3347703170
EAN 9783347703179
Veröffentlicht August 2022
Verlag/Hersteller BuchHörnchen-Verlag

Auch erhältlich als:

epub eBook
4,99
15,99 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 5-7 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

100% Przepisów - 0% Gadania - Obietnica Olsson
Je-li lubisz pyszne przepisy, to jest to ksi--ka dla Ciebie - zero gadania, same pyszne dania.
Jedna ksi--ka - ponad 60 przepisów - möna si- nimi cieszy- przy neurodermii bez wyrzutów sumienia - 100% smaku.
Kuchnia przyjazna neurodermii nie musi by- skomplikowana. Aby poprzez od-ywianie z-agodzi- skutki choroby, a przynajmniej ich nie pogorszy-, potrzebne s- odpowiednie sk-adniki i przepisy. Pomaga tu ta ksi--ka z barwnym wyborem najró-niejszych potraw.
Kuchnia epikurejska:
Wypróbuj liczne, oryginalne pomys-y na przepisy. Wyczaruj w swojej kuchni pyszne przek-ski i dania g-ówne w krótkim czasie.
A co powiesz na indyjskie nale-niki na ten grzech pöredni?
Masz ochot- na zapiekank- z kurczaka z cukini- i szparagami?
Szukasz smacznych pomys-ów na dania g-ówne dla spontanicznych göci, które pozostaj- przyjazne dla skóry?
Chcesz to mie- w swoim lunchu w pracy...?
...lub po prostu zrelaksowä si- i cieszy- si- -wie-o ugotowanym jedzeniem z najbli-szymi bez koniecznöci gotowania dwa i trzy razy?
Si-gnij po ni- jü teraz i ciesz si- jedzeniem przyjaznym dla neurodermy!
Na nowe, przyjazne dla skóry dania - Oto co Ci- czeka:
Wiele przepisów, wi-c kädy znajdzie cö dla siebie.
Zdrowe od-ywianie i nieograniczone przyjemnöci nie musz- si- jü wykluczä.
Koniec ze zwyk-ym podjadaniem - przek-ski mog- by- równie- zaprojektowane tak, aby by-y mi-e dla skóry.
Nawet pocz-tkuj-cy kucharze mog- z -atwöci- odtworzy- wi-kszö- przepisów - przy czym dania nie s- zbyt "proste".
Na co czekasz? Zacznij od razu!
Szybkie - Pyszne - Przyjazne dla skóry