Astrid Olsson

Wzmocni¿ uk¿ad odporno¿ciowy

Alkaliczne przepisy na wzmocnienie obrony organizmu. HC gerader Rücken kaschiert. Sprache: Polnisch.
gebunden , 120 Seiten
ISBN 3347770803
EAN 9783347770805
Veröffentlicht November 2022
Verlag/Hersteller BuchHörnchen-Verlag
18,99 inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

100% Przepisów - 0% Gadania - Obietnica Olsson
Je-li lubisz pyszne przepisy, to dobrze trafi-e- - zero gadania, same pyszne dania. Idealny dla osób, które chc- przyczyni- si- do wzmocnienia odpornöci organizmu za pomoc- alkalicznego od-ywiania, nie rezygnuj-c z przyjemnöci jedzenia.
Jedna ksi--ka - ponad 90 przepisów - alkaliczna i dobra dla organizmu - 100% smaku.
Gotowanie alkaliczne i wspieranie uk-adu odpornöciowego w tym procesie? To möliwe! Aby wzmocni- mechanizmy obronne organizmu poprzez od-ywianie, wystarcz- odpowiednie sk-adniki i przepisy. Ta ksi--ka pomaga w kolorowym wyborze ró-nych potraw.
Przyjemna kuchnia podstawowa:
Wypróbuj liczne, oryginalne pomys-y na przepisy. Wyczaruj pyszne przek-ski, napoje, zupy i dania g-ówne w krótkim czasie.
Co powiecie na säatk- z papaj- na czas mi-dzy posi-kami?
Masz ochot- na malinowe smoothie z mlekiem migdäowym?
Szukasz smacznych pomys-ów na dania g-ówne dla spontanicznych göci, które pozostaj- alkaliczne?
Chcesz mie- cö smacznego na swój pakowany lunch w pracy...?
...A möe po prostu chcesz si- zrelaksowä i cieszy- si- -wie-o przyrz-dzonym jedzeniem z bliskimi, nie godz-c si- na -adne kompromisy w kwestii zdrowia?
Pobierz jü teraz i wzmocnij swoj- obron- w alkaliczny sposób!
Na nowe, alkaliczne dania - Oto co Ci- czeka:
Wiele przepisów, dzi-ki czemu kädy znajdzie cö dla siebie.
Zdrowe od-ywianie i nieograniczone przyjemnöci nie musz- si- jü wykluczä.
Koniec ze zwyk-ymi przek-skami - przek-ski te- mog- by- alkaliczne.
Nawet pocz-tkuj-cy kucharze mog- z -atwöci- pod--ä za wi-kszöci- przepisów - bez zbytniego "uproszczenia" potraw.
Na co czekasz? Zacznij od razu! Przepisy alkaliczne jako wk-ad w utrzymanie i wzmocnienie w-asnych mechanizmów obronnych organizmu s- idealnym towarzyszem kuchni.
Szybko - Pysznie - Alkalicznie

Das könnte Sie auch interessieren

Lieferbar innerhalb von 2 Wochen
9,50
Lieferbar innerhalb von 2 Wochen
9,50
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen
24,30
Sofort lieferbar
12,90
Lieferbarkeit unbestimmt
25,50
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen
9,99
Sofort lieferbar
14,90
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen
51,40