Marta Wójc

KRAINA DOMOWYCH MATERIA¿ÓW

Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 318 Seiten
ISBN 1805421891
EAN 9781805421894
Veröffentlicht Dezember 2022
Verlag/Hersteller MARTA WÓJCIK
59,40 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Je-li nie jeste- weganinem, nie ma wiele z-ych rzeczy do powiedzenia o naszym pysznym przyjacielu, klopsiku.
Dodatkowo, nawet je-li jeste- weganinem, mo-esz cieszy- si- wspaniäymi ro-linnymi alternatywami, które nawet twoim mi-so-ernym przyjacio-om trudno by-oby odró-ni-.