Valerie Jankowska

SA¿ATKI VALERIE 2022

¿ATWE I ZDROWE PRZEPISY NA KA¿DY DZIE¿. Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 220 Seiten
ISBN 1837521123
EAN 9781837521128
Veröffentlicht August 2022
Verlag/Hersteller VALERIE JANKOWSKA
43,50 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

W tej ksi--ce kucharskiej znajdziesz wiele przepisów na säatki, przepyszne i pyszne, które pomog- Ci zachowä zdrowie i zbilansowan- diet-.
Kädy cz-owiek potrzebuje witamin, biäek i sk-adników od-ywczych, aby utrzymä dobry stan zdrowia. Naczynia te mog- by- przyrz-dzane z warzyw, które s- -atwo dost-pne na kädym rynku.
Przygotowanie jest równie- bardzo proste i niepowtarzalne, dzi-ki czemu möna nie tylko perfekcyjnie przygotowä säatk-, ale tak-e sprawi-, by säatka smakowäa lepiej.
Kädy przepis jest testowany i möna go ugotowä w domu bez -adnych zaawansowanych metod technicznych. Przepisy s- napisane w -atwy sposób, dzi-ki czemu möna dok-adnie zrozumie- sposób przygotowania pysznych dä. Sk-adniki s- równie- podane z dok-adnymi pomiarami, aby zapewni- idealn- ilö- dania do przygotowania.
Na co czekasz?
Z-ap swoj- kopi- jü teraz!